Un rol important în dezvoltarea IMM-urilor îl are analiza financiară.

Analiza financiară presupune analiza cash flow-ului, a planului de afaceri si a bilanţului prescurtat.

Consultanţa financiară cuprinde elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie.

Instrumente ale analizei financiare:

 • Bilanţul contabil;
 • Bilanţul patrimonial;
 • Bilanţul funcţional;
 • Bilanţul lichidativ;
 • Contul de profit şi pierdere;
 • Soldurile intermediare de gestiune;
 • Tabloul fluxurilor de finanţare.

Indicatori folosiţi de analiză financiară:

 • Lichiditatea;
 • Solvabilitatea;
 • Gradul de îndatorare;
 • Viteza de rotaţie a activelor circulante;
 • Indicatorii de performanţă ai contului de profit şi pierdere;
 • Indicatorii de rentabilitate;
 • Indicatorii de risc financiar.

Elemente de analiză financiară:

 • Analiza structurilor financiare;
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
 • Analiza datoriilor şi creanţelor;
 • Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Determinarea indicatorilor de analiză financiară
 • pe bază de rate, ponderi, retratări, etc.