Oferim servicii de audit financiar statutar, audit intern și due diligence reviews.

Auditul consta în colectarea și evaluarea unor probe privind informatiile, în scopul determinării și raportării gradului de conformitate a informatiilor respective cu o serie de criterii prestabilite, de aceea auditul trebuie efectuat de catre o persoană competentă și independentă.

Auditorul poarta raspunderea de a planifica si efectua auditul astfel încât să obțină o asigurare rezonabilă privind prezența sau absenta unor prezentari eronate semnificative în situațiile financiare, care pot fi cauzate de greșeli sau fraude.

Oferta noastra de servicii audit include

 • Audit financiar statutar,
 • Certificarea bilanturilor contabile
 • Intocmire sau revizuire situatii financiare statutare si de grup
 • Revizuire si angajamente de compilare a situațiilor financiare
 • Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS
 • Certificare pentru societatile care tranzactionează părțile sociale sau acțiunile
 • Auditarea proiectelor europene ISRS 4400 ISA 800
 • Cenzorat si audit intern
 • Elaborare și implementarea proceduri de audit
 • Misiuni speciale de analiza -Due diligence reviews.

Audit fonduri europene

Monitorizare si verificare a fondurilor nerambursabile (europene, Phare, ISPE, Sapard, POS DRU, POS MEDIU, AM POSDRU, POR, etc.).

Auditul financiar

In ceea ce priveste activitatea propriu-zisa de audit, aceasta presupune:

 • – intocmirea de rapoarte de audit anuale (raport in forma scurta pentru Registrul Comertului si raportul in forma detaliata – scrisoare confidentiala), in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România;
 • – analiza comparativa a principalilor indicatori financiari ai societatii;
 • – identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;
 • – aprecierea auditului intern;

Auditul fiscal

• evaluarea reglementarilor prestabilite in vederea atingerii unui obiectiv dat ;
• evaluarea  comparativa dintre situaţia reală şi reglementarile prestabilite.

Conform ISO, auditul este „o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relativ la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor”.

Auditul intern

Este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii in cauza, dar se poate si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunocuta de catre CAFR.

Auditul se va efectua in conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit. Aceste  standarde impun respectarea cerintelor eticii profesionale,  planificarea si derularea auditului astfel incat sa fie obtinut un nivel de asigurare rezonabil cu privire la lipsa denaturarilor semnificative in situatiile financiare.