•  Evidenţa global-valorică, cantitativ-valorică, dupa caz, şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor;

•  Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;

•  Intocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;

•  Evidenţa analitică şi sintetică clienţi, furnizori;

•  Evidenţă mijloacel fixe, calculul amortizării.