•  Calculul, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe profit;

•  Calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;

•  Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;

•  Intocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;

•  Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;

•  Intocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;

•  Intocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune, către parteneri, furnizori sau clienţi externi;

•  Lucrări specifice pentru participarea la licitaţii publice;

•  Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;

•  Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările fiscale şi financiar- contabile;

•  Informări periodice privind schimbările legislaţiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;

•  Participarea cu ocazia verificării contabilităţii de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare şi fiscale;

•  Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;

•  Obţinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;

•  Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară.