•  evidenţă computerizată a registrului de casă;

•  completarea de chitanţe, cecuri, ordine de plată, foi de varsământ;

•  întocmirea deconturilor de cheltuieli;

•  întocmirea facturilor care trebuie emise de către client

(facturare);

•  întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie;

•  contabilitatea notelor de intrare-recepţie (NIR-uri);

•  întocmirea de ştate de plată, pontaje;

•  completarea registrului de evidenţă a salariaţilor etc