•  Expertiză contabilă judiciară;

•  Expertiză contabilă amiabilă;

•  Evaluarea patrimoniului societăţii;

•  Activitate de cenzorat;