Externalizarea serviciului de salarizare reprezintă executarea de către o companie specializată a întregului proces de calcul, de la prelucrarea datelor la emiterea tuturor documentelor cerute de legislația în vigoare și de nevoile interne ale companiei dumneavoastră.
Prelucrarea datelor constă în:

 • Calculul orelor de orice tip (standard, suplimentare, de noapte);
 • Calculul sumelor privind concediile de odihnă;
 • Evidențierea absențelor nemotivate, a concediilor fără plată și a invoirilor;
 • Înregistrarea modificărilor de natura salarială (salariile de baza lunare brute, prime, deduceri personale de bază și deduceri suplimentare, avansuri etc);
 • Realizarea calculului îndemnizației pentru concediile medicale ;
 • Procesarea sumelor provenite din beneficii în natura acordate salariatilor (chirii, utilizarea mașinilor de serviciu în interes personal etc);
 • Întocmirea rapoartelor de plăți bancare (pentru plățile prin cărti de credit sau debit);
 • Întocmirea raportului privind analiza “net-brut-cost la companie”
 • Elaborarea centralizatorului privind taxele aferente salariilor.

Principalele avantaje ce rezultă din externalizarea serviciilor de salarizare sunt:

 • Preluarea responsabilitătilor
 • Furnizarea statelor de plată întocmite corect și la timp
 • Furnizarea rapoartelor cerute de legislația română și de reglementările interne ale companiei dumneavoastră
 • Degrevarea departamentelor de contabilitate și resurse umane de sarcina întocmirii și gestionării ștatelor de plată
 • Asigurarea confidențialitătii operațiunilor
 • Reducerea costurilor (prin anularea eventualelor cheltuieli privind achiziționarea unui software performant sau a cheltuielilor de întretinere a programelor, spațiu de birou și mobilier, a costului companiei cu salariul-salariile, concedii de odihnă, traininguri, beneficii, tichete de masă, transport pentru persoana – persoanele implicate în aceste procese și nu în ultimul rând prin reducerea greșelilor, implicit a taxelor și impozitelor virate în plus sau mai rău, în minus, fapt care duce la calculul majorărilor, penalităților și amenzilor.

Furnizarea serviciilor de salarizare se desfăsoară într-un mod plăcut și ușor, având în vedere experiența pe care am acumulat-o în cele mai variate și complexe situații de business. Reușim să corectăm greșelile și să oferim cele mai potrivite soluții pentru nevoile dumneavoastră.

Vă puteți baza pe întreaga noastră echipă de consultanță și audit, atât privind taxele și impozitele aferente salariilor, cât și legislația muncii.